Испраќајте електронски и добијте дигитална потврда веднаш!

Користете eDelivery.

 • Дигитално
  потпишување

 • Безбедна
  комуникација

 • Едноставна
  инсталација

Што е Nextsense eDelivery?
Услуга која овозможува електронска комуникација за јавни институции, преку единствената околина за размена на документи и податоци по електронски пат.
Немате потреба од поштенски пратки
Немате потреба од Р-пратка со потврда за прием
Немате потреба од доставни книги
Јавните институции кои што ќе ги користат услугите како претплатници на Nextsense eDelivery ќе може да разменуваат пораки со сите институции регистрирани за електронска комуникација.
Nextsense eDelivery успешно ја помина сертификацијата согласно Правилникот за начинот на сертифицирање на информациските системи кои ги користат органите за комуникација по електронски пат.
Системот е имплементиран во усогласеност со Закон за електронско управување и дигитално потпишување на документи следејќи ги ЕУ стандардите за дигиталицација.
Функционалности
Електронско потпишување со дигитален сертификат и можност за видлив потпис
Можност за креирање PDF документ по урнек
Прераспределба на пораката до корисници во институцијата
Историја на комуникација на сите преземени акции од страна на корисниците на системот
Следење на статус на испораката на пратка
Доказ за испорака и прием на пратка
Управување со корисници и доделување привилегии
Придобивки од Nextsense eDelivery Со Nextsense eDelivery добивате можност електронски да разменувате податоци и документи со други институции, преку единствена околина за брза, препорачана електронска испорака. Услугата на Nextsense за eDelivery ви гарантира:
Интероперабилност
Зголемена доверба
Леснo следeњe на пратките
Сертифицирана услуга
Намалени трошоци
Брза комуникација
Корисници на Nextsense eDelivery Услугата Nextsense eDelivery е овозможена за сите јавни институции кои веќе се регистрирани за електронска препорачана испорака:
Државна управа
министерства, органи, управни организации
Јавните институции
институции на образованието, здравството, науката, културата
Фондови
здравствен, пензиски, за вода, за патишта
Јавните претпријатија
Компаниите кои што имаат јавни овластувања.

Одберете

eDELIVERY ПАКЕТ:

(Цените се изразени во денари без пресметан 18% ДДВ, за еднократно плаќање на годишно ниво)

Сите пакети вклучуваат:

{{package.Title}}

 • {{formatCurrency(package.Price)}}

  ДЕН. годишно

 • {{package.NumberOfMessages}}

  пратки месечно

 • {{package.Storage | bytes: 3}}

  простор

 • {{package.Description}}
Купи

Преглед

- изглед на корисничкиот интерфејс на апликацијата -